Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2017 roku | arcus.pl
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2017 roku

-A +A

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się
w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

Szczegóły znajdą Państwo na podstronie ZWZA 2017 w Dziale Relacje Inwestorskie.