Arcus Systemy Informatyczne poszerzył ofertę o efektywne przygotowanie firm do obowiązywania RODO. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, a...
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 czerwca...
Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą...
ARCUS SA (15/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1
2
3
4
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Notowania akcji ARCUS S.A.

Dane dotyczące kursu akcji pochodzą z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl).
Podawane są przez GPW z 15 minutowym opóźnieniem.

Notowania (ARC)

Kurs (PLN) 1,50
Zmiana -
Zmiana (%) -
Kurs otw. 1,50
Kurs min.
Kurs max.
Wolumen 0

Raporty

Bieżące
Śródroczne
Roczne
2018
30-01-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (3/2018) Termin publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

03-01-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (1/2018) Sprostowanie numeracji raportów bieżących.

03-01-2018, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (2/2018) Odpadnięcie przesłanki do odstąpienia od istotnej umowy.

2017
30-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (25/2017) Zawarcie istotnej umowy dostawy drukarek i urządzeń drukujących.

23-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (25/2017) Umowa znacząca

Prezentacje inwestorskie