Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 czerwca...
Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą...
ARCUS SA (15/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dzisiejszy „Parkiet” opublikował artykuł na temat naszej Spółki. Redakcja odnotowuje w nim, że akcje Arcus zdrożały od początku roku niemal dwukrotnie. Michał Czeredys, Prezes Zarządu Arcus S.A....
1
2
3
4
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Notowania akcji ARCUS S.A.

Dane dotyczące kursu akcji pochodzą z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl).
Podawane są przez GPW z 15 minutowym opóźnieniem.

Notowania (ARC)

Kurs (PLN) 1,15
Zmiana -
Zmiana (%) -
Kurs otw. 1,15
Kurs min.
Kurs max.
Wolumen 0

Raporty

Bieżące
Śródroczne
Roczne
2017
29-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (14/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Treść projektów uchwał podjętych 29 czerwca 2017 na ZWZA ARCUS SA.pdf

09-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (13/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

06-06-2017, Arcus SA, ESPI

Pozostałe dokumenty na ZWZA

Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu:  
W uzupełnieniu raportów bieżących nr 9/2017, 10/2017 Zarząd Spółki przekazuje Formularz do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na ZWZA w dniu 29 czerwca 2017 roku.  

Załączniki (w pdf):

Formularz dla Pełnomocnika na ZWZA 2017

 

01-06-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA. 

01-06-2017, Arcus SA, ESPI

Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Prezentacje inwestorskie