Arcus Systemy Informatyczne poszerzył ofertę o efektywne przygotowanie firm do obowiązywania RODO. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, a...
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 czerwca...
Wyodrębniona część T-matic Systems, spółki zależnej Arcus SA, zajmującej się telematyką, została połączona ze spółką Rikaline – polskim producentem aplikacji i urządzeń do zarządzania flotą...
ARCUS SA (15/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1
2
3
4
Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Notowania akcji ARCUS S.A.

Dane dotyczące kursu akcji pochodzą z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl).
Podawane są przez GPW z 15 minutowym opóźnieniem.

Notowania (ARC)

Kurs (PLN) 2,08
Zmiana -0,16
Zmiana (%) -7,14
Kurs otw. 2,18
Kurs min. 2,00
Kurs max. 2,22
Wolumen 58 408

Raporty

Bieżące
Śródroczne
Roczne
2017
13-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (23/2017) Umowa na 176 000 000 milionów wydruków i kopii dla mBanku

11-12-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (22/2017) Informacja o wniesieniu przez Energa-Operator S.A. pozwu wzajemnego dotyczącego roszczeń pieniężnych o naprawienie szkody w związku ze sporem dotyczącym realizacji znaczących umów

12-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (21/2017) Sprostowanie numeracji raportów bieżących.

11-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (19/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

11-10-2017, Arcus SA, ESPI

ARCUS SA (18/2017) Przyjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.

Prezentacje inwestorskie